वेब स्वयंसेवा

तुमच्या कड़े असलेली उपकरणे निवडा ,त्यांचा प्रति दिवसाचा वापर निवडा आणि त्याची संख्या सांगा.
उपकरणवैशिष्टेकिती?वीज उपयोग तास/दिवस
Bulb 25 Watts
40 Watts
60 Watts
100 Watts
Tube Light 20 Watts
CFL 20 Watts