वेब स्वयंसेवा

तक्रार क्रमांक []

  सुविधांची मागणी  
If you want to Register Online Application Related Complaint, please Click Here
कृपया ग्राहक क्रमांक प्रविष्ट करा: ग्राहक क्रमांक टाकल्या नंतर कृपया टॅब कि दाबा.
ग्राहक क्रमांक: उपविभाग/मंडळ कोडः -
ग्राहकचे नाव :
पत्ता:
पिनकोड:
ई-मेल:
दूरध्वनी क्रमांक 1: जर तुम्हाला मोबाइल क्रमांक/ईमेल बदलायचे असेल तर कृपया येथे Click Here
जवळची खूण/पत्ता:
शहर/गाव:
दर संकेत तपशील : दर संकेत:
विद्युतभार/मागणी : मीटर तपशील :
मीटर वाचन ग्रुप :
तक्रारी चा प्रमुख प्रकार :
तक्रारी चा प्रकार :*
तक्रारी चा उपप्रकार :*
तक्रारी ची माहिती :*
Loading. Please wait.