वेब स्वयंसेवा

Select language: English मराठी

ए -1 अर्ज

फॉर्म भरण्यासाठी सूचनाः

 • कृपया संबंधित स्तंभात पूर्ण आणि योग्य माहिती भरा.
 • अपूर्ण किंवा चुकीच्या माहितीसाठी अर्जदार पूर्णपणे जबाबदार असेल
 • अर्जदारास विनंती आहे की भविष्यातील अर्जाचा मागोवा घेण्यासाठी विनंती आयडी लक्षात ठेवा.
 • कृपया अचूक जवळचा ग्राहक क्रमांक द्या, जेणेकरून तुमची विनंती योग्य एमएसईडीसीएल फील्ड ऑफिसला देण्यात येईल.
 • अर्जदाराशी आपण महावितरण अधिकारी / कॉल सेंटर प्रतिनिधींकडून पडताळणीसाठी ईमेल / मोबाईलवर संपर्क साधता येईल.
 • कृपया इथे क्लिक करा नवीन कनेक्शनसाठी अनिवार्य संबंधित कागदपत्र अपलोड करण्यासाठी.
 • कृपया इथे क्लिक करा नवीन कनेक्शनसाठी आपले संबंधित दस्तऐवज जाणून घेणे.
 • इथे क्लिक करा नवीन कनेक्शन विनंती भरण्यासाठी मदतीसाठी.
 • ईमेल पत्ता, मोबाइल नंबर अनिवार्य आहेत.
 • शासनाच्या मैत्री पोर्टलमार्फत नवीन औद्योगिक कनेक्शनसाठी अर्ज करण्याची विनंती.

शासनाच्या मैत्री पोर्टलमार्फत नवीन औद्योगिक कनेक्शनसाठी अर्ज करण्याची विनंती.

 • कृपया इथे क्लिक कराअस्थायी स्व-प्रमाणपत्रांचे स्वरूप डाउनलोड करण्यासाठी. धार्मिक पुरवठा एलटी सिंगल फेज.
 • कृपया इथे क्लिक कराअस्थायी स्व-प्रमाणपत्रांचे स्वरूप डाउनलोड करण्यासाठी. धार्मिक पुरवठा एलटी थ्री फेज.
 • कृपया इथे क्लिक करा एलटी टेम्पसाठी अनिवार्य संबंधित कागदपत्र अपलोड करणे. धार्मिक पुरवठा.
  सामान्य माहिती  
ग्राहकाचा प्रकार:*
मागितलेली सुविधा :*
अर्जाची तारीख:  
  अर्जाची सविस्तर माहिती  
नाव / कंपनीचे नाव :* मधले नाव : आडनाव:
ग्राहकाचे पूर्ण नाव: अधिकतम ५० शब्द
व्यवसाय : अर्जदाराची वर्गवारी:*
लिंग:*
ज्या जागी वीज पुरवठा हवा आहे त्या जागेचा पत्ता (कृपया सविस्तर माहिती द्या )
नजीकचा ग्राहक क्रमांक :*
जागा /घर क्रमांक /इमारतीचे नाव :*
अधिकतम ५० शब्द
पत्ता 1: *
अधिकतम ५० शब्द
जागेची खूण:
अधिकतम ५० शब्द
जिल्हा: तालुका:
गाव: पिन कोड:
भ्रमणध्वनी:*
ई-मेल: (Verify Email OTP before Proceeding.)
आधार क्र.: दुरध्वनी क्रमांक:
  बिलाची माहिती  

बिलाचा आणि मीटरचा पत्ता सारखा आहे

जागा /घर क्रमांक /इमारतीचे नाव :*
अधिकतम ५० शब्द
पत्ता 1:*
अधिकतम ५० शब्द
जागेची खूण:
अधिकतम ५० शब्द
जिल्हा: तालुका:
गाव: पिन कोड:
भ्रमणध्वनी:* ई-मेल:
दुरध्वनी क्रमांक:
जागेचा प्रकार :*
ग्राहकाचा उपप्रकार :*
क्रिया प्रकार:*
क्रिया गट प्रकार:*
क्रिया :*
Is Multiparty/Triparty Secondary Consumers:* Yes   No    
Please select option for payment: * Only Processing Fees  Provisional Estimate alongwith Processing Fees

मी घोषित करतो की

 • मी विद्युत कायदा २००३ आणि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत पुरवठा संहिता आणि पुरवठा इतर अटी) नियमावली च्या तरतुदींचे पालन करणार आहे. मी नियामक संस्था आणि महावितरण द्वारे वेळोवेळी जारी केलेल्या नियमांचे पालन करेन. मी महावितरणच्या विद्यमान दराप्रमाणे वीज बिल भरेन. सक्षम प्राधिकरणाद्वारे माझा परिसर अनधिकृत घोषित केल्यास महावितरणला त्वरित विद्युत कनेक्शन काढून टाकण्याची मुभा असेल.
 • उपरोक्त माहिती सत्य आहे आणि जर काही चुकीची माहिती दिली गेली, तर मी/आम्ही त्याच्या परिणामासाठी जबाबदार आहोत.
 • पुढील सर्व संवाद या अर्जामध्ये तुम्ही दिलेल्या ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबरवर साधला जाईल.

दिलेल्या अटी मला मान्य आहेत.

ठिकाण : *

सत्यापनासाठी ओटीपी मिळविण्यासाठी कृपया "ओटीपी व्युत्पन्न करा" बटणावर क्लिक करा. (समान ओटीपी मोबाईल व ई-मेल वर पाठवितात. आपण त्यांच्यापैकी एक वापरु शकता.)
ओटीपी प्रविष्ट करा:*
Loading. Please wait.